top of page

Mett landbruk søker å være et utstillingsvindu for det midtnorske landbruket ved å vise bredden og mangfoldet næringa representerer gjennom det tradisjonelle landbruket og forvaltning av skogen i regionen. Utstillinga skal også samle et bredt utvalg av lokalt forankret kvalitets-håndverk og smakfull lokalmat. Det er viktig å synliggjøre den omfattende sysselsettinga og verdiskapninga i næringa, og de mange tilknyttede virksomhetene. 

Mett landbruk er ei regional landbruksutstilling for gårdbrukere og landbruksrelaterte virksomheter i Midt- Norge, og for alle med interesse for landbruk, norsk mat og levende lokalsamfunn. Målsettingen er primært å danne en felles landbruksfaglig arena for kunnskapsformidling, informasjonsdeling og sosialt samvær. 

Med hjerte for kvalitet, kunnskap og midtnorsk landbruk!
AdobeStock_299574559.jpeg

Varig Orkla Arena på Fannrem er et moderne anlegg som gir unike muligheter til å gjennomføre et slikt arrangement. Gunstig geografisk beliggenhet, utmerkede fasiliteter utvendig som innvendig og et godt eksisterende serveringstilbud gir en flott ramme for arrangementet.

En egnet arena

Mett landbruk

Ideen til utstillinga har sitt utspring fra nettopp Varig Orkla Arena og deler av det tilknyttede bedriftsnettverket herunder Varig Orkla Arena, Orkla Sparebank, Varig Orkla Forsikring, Orkland Kommune, Fjøssystemer og Orkel Direkte.  På bakgrunn av at det ikke finnes landbruksrettede arrangementer av denne typen i regionen med unntak av Agrisjå som er ei stor messe med nasjonalt preg, mener initiativtakerne at Mett Landbruk kan bli en attraktiv årlig begivenhet med unntak av år der Agrisjå arrangeres. 

Videre har de lokale bondelagene i Orkland kjapt blitt involvert i arrangementskomiteen, som viktige premissgivere for utformingen av utstillinga.

 

Daglig styring og koordinering utføres av bedriften Matra som har bred erfaring med planlegging og gjennomføring av større arrangementer av denne typen.   

AdobeStock_279351478.jpeg
bottom of page